• کنسولتینگ
    کنسولتینگ
  • واسطه گری
    واسطه گری
  • ترجمه
    ترجمه

logo 13شرکت «ایران کنسولتینگ» برای معرفی زمینه ها و پتانسیل های موجود اقتصادی بین دو کشور لهستان و ایران و همینطور آشنایی تجار و فعالین اقتصادی دو کشور تاسیس شده و در این اعتقاد که بهبود روابط اقتصادی بین ایران و لهستان فرصتی فوق العاده برای گسترش فعالیت و به درست آوردن مشتریان جدید می شود، همراه و هم نظر با فعالیین تجاری عزیز، می باشد.

در زیر به خلاصه ای از خدمات این شرکت اشاره می شود:

معرفی و بازاریابی محصولات و خدمات تجاری فعالین اقتصادی دو کشور

بازاریابی جهت صادرات کالا و نیز انجام صادرات به نام مشتری

مشاوره های بازرگانی در زمینه تهیه و تنظیم اسناد تجارتی کالا

مشاوره تخصصی امور گمرکی

اخذ بیمه نامه باربری محموله های داخلی یا ترانزیتی

اخذ مجوزها و تاییدیه های لازم جهت گشایش و ترخیص کالا از وزارتخانه ها و سازمانهای مربوطه

حمل و نقل و ترانزیت داخلی و خارجی و انجام امور گمرکی و ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور