• CONSULTING
    CONSULTING
  • POŚREDNICTWO
    POŚREDNICTWO
  • TŁUMACZENIA
    TŁUMACZENIA


iran mapIran - w świadomości Europejczyków funkcjonujący również pod nazwą Persja, spadkobierca dawnego Imperium Perskiego, często mylony z Irakiem – krajem arabskim z którym Iran graniczy od południowego - zachodu.


Od pozostałych krajów Bliskiego Wschodu Iran odróżnia wyznawana przez mieszkańców religia – islam szyicki (w pozostałych krajach regionu wyznaniem dominującym jest islam sunnicki) oraz perszczyzna – język, którym Irańczycy posługują się od ponad 2 tys. lat. Iran to oaza spokoju i bezpieczeństwa w niestabilnym regionie Bliskiego Wschodu.

Wielu Iran kojarzy się głównie z perskimi dywanami. Tymczasem kraj ten dysponuje stosunkowo dobrze prosperującą gospodarką z rozwiniętymi innymi gałęziami przemysłu, na czoło których wysuwa się przemysł petrochemiczny, gazowy, stalowy, produkcja nawozów, tekstyliów, cementu oraz innych materiałów budowlanych.

Rolnictwo opiera się na uprawie pszenicy, ryżu, buraków cukrowych, owoców, orzechów, pistacji, migdałów. Pomimo stosunkowo dobrze rozwiniętego rolnictwa Iran nie jest samowystarczalny i importuje żywność.

Opisując Iran jako potencjalny kierunek działalności eksportowej wskazać należy, że jest to ogromny rynek zbytu. Iran zamieszkuje ponad 80 mln mieszkańców, z których ponad połowa ma mniej niż 30 lat. Konsumpcja stanowi ponad 50% PKB Iranu. Z uwagi na nałożone na Iran sankcje kraj ten od dłuższego czasu znajdował się w izolacji i dostęp do wielu towarów był utrudniony. Wraz ze zniesieniem pod koniec 2015 r. większości sankcji nałożonych na Iran, kraj ten stał się bardzo ciekwym kierunkiem eksportu w dziedzinach takich jak: branża spożywcza, kosmetyczna, farmaceutyczna, sprzęt medyczny, maszyny przemysłowe i górnicze, przemysł meblowy itd.