• CONSULTING
    CONSULTING
  • POŚREDNICTWO
    POŚREDNICTWO
  • TŁUMACZENIA
    TŁUMACZENIA

Oferowane przez nas usługi mają charakter kompleksowy.

uscisk 7W ramach usługi pośrednictwa pomagamy naszym klientom w znalezieniu oraz nawiązaniu kontaktu z podmiotami z Iranu. Usługa ta obejmuje swoim zakresem stworzenie spisu irańskich przedsiębiorstw działających w danej branży (potencjalnych klientów) wraz z ich danymi adresowymi oraz charakterystyką ich działalności. Z wytypowanymi przez zleceniodawcę podmiotami nawiązujemy kontakt bezpośredni (telefoniczny, mailowy lub osobisty) celem zaprezentowania oferty zleceniodawcy.pen 1Zleceniodawcom chętnym do osobistego zaprezentowania swojej oferty w Iranie zapewniamy asystę oraz pomoc w zorganizowaniu wyjazdu do Iranu. 
Usługa obejmuje wsparcie w uzyskaniu wizy do Iranu, organizację przelotu, zakwaterowania, spotkań z potencjalnymi klientami, opiekę polskiego tłumacza na miejscu. Taki sam zakres pomocy świadczymy zleceniodawcą, którzy chcieliby zaprezentować swoją ofertę na organizowanych w Iranie targach branżowych. W imieniu klienta załatwiamy wszystkie formalności związane z udziałem w targach
(rejestracja, zorganizowanie stoiska).


i 1Z uwagi na istniejącą barierę językową oraz słabą znajomość języka angielskiego wśród Irańczyków, na każdym etapie świadczenia usług zapewniamy wsparcie tłumacza. Może ono polegać na tłumaczeniu z języka polskiego na język perski oferty zleceniodawcy (katalogów handlowych, strony internetowej, dedykowanej oferty handlowej), asystę tłumacza w trakcie rozmów z potencjalnymi kontrahentami w trakcie wyjazdu lub też udziału w targach branżowych, bieżące tłumaczenia.